Avís legal

GRUP VFV, S.L., amb la seva marca comercial AURENS (d'ara endavant, “AURENS”), compleix amb els requisits establerts en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 (“RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i posa en coneixement les condicions generals d'ús de la present web mitjançant el present Avís Legal:

 

IDENTIFICACIÓ DEL PROPIETARI DE LA PÀGINA WEB

 • Denominació social: GRUP VFV, S.L.
 • Denominació comercial: AURENS
 • NIF: B-62885645
 • Domicili social: C/ Saragossa, 6, CP 08830 Sant Boi de Llobregat
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 35.981, foli 164, fulla número B-273.331.

 

Si té qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si desitja fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigeixi's:

 • Tel.: 971 923 649
 • Email: aurens@aurens.com

CODIS DE CONDUCTA I NORMATIVA APLICABLE

AURENS es troba obligada al codi deontològic indicat, i adherida al Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris, en l'àmbit de Catalunya, impulsat pel Síndic de Greuges i l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya.

 


 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS D'AQUESTA WEB

 

L'accés a aquest lloc web www.aurens.es (d'ara endavant, “Web” o “Lloc web”) és gratuït, excepte en el relatiu al cost de la connexió a Internet que necessitis per a accedir. Qualsevol persona que accedeixi a la Web tindrà la consideració de “Usuari”. L'accés i utilització a qualsevol pàgina Web titularitat de AURENS suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per AURENS en el moment d'accedir a la pàgina Web. Advertir que els Llocs web de AURENS estan destinats a Usuaris majors d'edat.

La utilització de determinats serveis oferts en la Web de AURENS es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 

No pots utilitzar la Web amb finalitats lesius de béns o interessos de AURENS o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de AURENS o de tercers.

 

Com a Usuari de la Web, assumeixes la responsabilitat de l'ús del mateix i et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis que AURENS pugui oferir i, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:

 

i. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;

 

ii. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans o les llibertats fonamentals;

 

iii. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de AURENS, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

 

iv. Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. AURENS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

 

v. Proporcionar dades falses o inexactes, així com suplantar la identitat de tercers.

 

En qualsevol cas, AURENS no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de les eines de participació. AURENS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la Web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís als Usuaris que incompleixin aquest Avís Legal.

 

AURENS podrà utilitzar tots els mitjans legals al seu abast per a perseguir l'incompliment de l'est Avís Legal i qualsevol utilització indeguda del seu Web.


 

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

Tots els Usuaris que accedeixen a aquest lloc web el fan sota el seu propi risc, i en accedir a ells accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant AURENS o altres empreses, per qualsevol mal que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

El contingut, informació i/o serveis continguts en aquesta Web han d'entendre's com merament informatius. AURENS no garanteix ni respon de cap manera de la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'aquests, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

 

Tant l'accés als Llocs web de AURENS com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. AURENS no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta informació.

 

AURENS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la Web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris. No obstant això, AURENS no garanteix ni es fa responsable de:

 

i. La continuïtat, falta d'utilitat o rendiment dels continguts i/o serveis de la Web, així com l'absència d'errors, virus i/o altres components nocius en els mateixos o en el servidor que el subministra;

ii. La invulnerabilitat de la Web i/o de les mesures de seguretat que s'adoptin en aquest;

iii. Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que AURENS estableix en la Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la Web.

 

Si tinguessis coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o a la moral o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, o de qualsevol altre dret de tercers, hauràs de notificar-lo immediatament a AURENS, perquè pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

 

AURENS no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o disponibles anés d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les pàgines de AURENS siguin considerats il·legals en països diferents a Espanya, queda prohibit l'accés a aquests.
 

DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Els Llocs web de AURENS es regeixen per les Lleis Espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en Llocs web de AURENS, entre altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat de GRUP VFV S.L., excepte aquells continguts que pertanyen a tercers al qual l'Usuari pot accedir a través d'enllaços.

AURENS no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines Web de AURENS en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui a AURENS.

 

En cap cas l'accés i ús a les pàgines Web de AURENS per part dels Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu de AURENS o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

 

Correspon a AURENS l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

 

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en les pàgines Web de AURENS, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses en elles, per a qualsevol fi i mig utilitzat, sense l'autorització expressa de GRUP VFV S.L. o l'autor legítim.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines Web de AURENS, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de AURENS donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 

ENLLAÇOS

 

En el cas que en la nostra Web existissin enllaços o enllaços cap a altres pàgines webs, AURENS no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.

 

En cap cas AURENS assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'Usuari, ni la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa o constitucionalitat de qualsevol material, serveis o informació continguda en cap d'aquests enllaços o altres llocs d'internet. Per tant, AURENS s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers.

 

Igualment, l'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre AURENS i el propietari de la pàgina Web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allí oferts.

 Neteja Copia el text 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

 

AURENS com a titular dels seus Llocs web, informa els Usuaris dels mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus Llocs web, tret que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

AURENS garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels Usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb el que s'estableix en el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

De conformitat amb la legislació aplicable esmentada, AURENS respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats, a fi d'evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, robatori, mal ús, tractament o accés no autoritzat.

 

Les dades personals dels Usuaris dels Llocs web de AURENS, només s'obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les quals s'hagin recaptat. Quan es recaptin dades personals a través dels Llocs Webs de AURENS, s'informarà prèviament l'Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

 

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. En cas contrari, serà l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a AURENS com a titular del portal o a tercers amb motiu de la utilització d'aquest.

 

Per a ampliar la informació sobre la política de protecció de dades i drets, consulta la Política de Privacitat.

 

A vegades, AURENS podrà utilitzar cookies per al correcte funcionament d'aquesta Web. Pots consultar com utilitzem les cookies a través de la nostra Política de Cookies.

 

DISPOSICIONS FINALS

 

 • L'Avís Legal podrà modificar-se en qualsevol moment, publicant el seu contingut. Per tant, el mateix estarà vigent fins que sigui modificat per un altre Avís Legal degudament publicat.

 

 • Si algun punt d'aquest Avís Legal és considerat nul o inaplicable no afectarà la resta d'apartats de l'Avís Legal.

 

 • En cas que AURENS no exerciti qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal, això no constituirà una renúncia a aquest, tret que ho reconegui expressament i per escrit.

 

 • Els Usuaris i AURENS se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui ser aplicable, sempre que la legislació aplicable així ho permeti. Aquest Avís Legal s'interpretarà sobre la base de la legislació espanyola.

 

 • Tota la informació que es rebi en les pàgines Web de AURENS es considerarà cedida a GRUP VFV, S.L. a títol gratuït.

 

 • A l'efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacta de la Web https://www.aurens.es.