Altres serveis

Impliquen la col·laboració externa d'altres entitats o empreses.

  • Fórmules de pagament i finançament

    ÁLTIMA ofereix diverses formes de pagament i de finançament, des del pagament en efectiu fins a altres sistemes:  targeta de crèdit, xec, pagaré i transferència.

  • Recollida d’ulleres per a ONGs

    ÁLTIMA té establerts acords amb institucions que ofereixen la possibilitat de donar les ulleres del seu familiar difunt perquè puguin ser utilitzades per persones que en necessitin.